Regler för Ridskola


All ridning och hästverksamhet sker på egen risk. Medlemmarna är försäkrade genom klubbens försorg om erfodrlig medlemsavgift erlagts. Kontrollera att din försäkring täcker ridning och hästverksamhet.

Utrustning:
Tillförlitlig hjälm MÅSTE användas. Vi rekommenderar även säkerhetsväst. Stövlar är att föredra framför kängor, måste vara med klack. Om man ändå har kängor så krävs shortchaps.

Vid ridlektion:
Du skall vara på plats iförd ridutrustning senast 15 min innan lektionen startar. Efter ridningens slut så skall du närvara 15-20 min för överlämnande av hästen, alt. ta hästen till stallet. Ridläraren avgör när teorilektion ska hållas.

Teoridelen är lika viktig som ridningen av kunskaps- och säkerhetsskäl.
Yngre elever följs och hämtas av förälder till fots vid ridhuset.

Förälder till nybörjare leder själv hästen eller ordnar med att någon annan gör det. När hästarna går ute skall de lämnas och hämtas. För att minderårig elev skall få göra detta krävs tillstånd från målsman.
Hjälm och säkerhetsväst återlämnas på hängare där du tog den.

I stallet:
Hästarna behöver lugn och ro i stallet. Av säkerhetsskäl får max 2 personer vara inne i spiltan hos hästen samtidigt. Äter hästarna så får man inte störa. Är ljuset släckt för kvällen får man inte tända igen. Sista man släcker alltid.

Hästarna får inte matas varken i stallet eller ute i hagarna. Hästarna är lättskrämda! Öppna aldrig dörren till manegen under pågående lektion. Var tyst i trappan och på läktaren. Påminn gärna andra om detta. Vi vill på alla sätt undvika olyckor!

Ridskoleavgift betalas i förskottsvis per termin, uppdelat på 2 betalperioder.. Betalningsavi erhålls ca 10 dagar före ffd. i samband med ridlektionen. Förseningsavgift är 100 kr.
Vid betalning över internet betalas avgiften till bg. 5739-4744 (Ruth Börjesson). Ange barnets för- och efternamn, riddag (M, Ti, O, To, F, L) samt grupp (1, 2, 3). Om flera familjemedlemmar ska betala, för en insättning per person.
Obs! Var noggrann med uppgifterna, så vi kan identifiera att du betalt och inte riskerar att vi i onödan kräver dig på pengarna igen.

Uppgifter om tider för stängning (t ex under sommarn) meddelas på anslagstavlan och hemsidan.

Medlemsavgiften i Årekärrs Ridklubb är obligatorisk.

Hemside adress klubben: www.arekarrsridklubb.se


Igenridning:
Igenridning kan ske i mån av plats på annan likvärdig lektion OM man avbokat sin ridtid senast kl 14.00 samma dag som ska rida.


Uppsägning av plats skall ske skriftligt senast 1 månad före ny ridperiod/betalperiod 15 juli för höst termin samt 30 november för vårtermin,av målsman eller dig själv om du fyllt 18 år. Uppsägningen lämnas till och bekräftas av Ruth Börjesson.

Parkering sker på parkeringsplatsen, ej på stallplan.

Avlämnande/hämtning med bil sker av säkerhetsskäl vid Årekärrsvägen. Det är absolut förbjudet att köra in bilen på stallplan. Detta gäller oavsett väder och tid på dygnet. Tänk på olycksrisken, barn, häst och bil!
Särskilt tillstånd av stallägaren krävs för att parkera på stallplan.

Plocka alltid upp efter dig såväl i stallet som i ridhuset och ute. Kvarglömda kläder återfinns i toa-avdelningen. Skräp slängs i papperskorgar.

Elev skall tillsammans med förälder gå igenom dessa regler och ansvarar tillsammans för att man följer dom och övrig information som ges från ridklubben.

Gilla oss på Facebook

Följ oss gärna här:

Rekommenderade länkar

 

Copyright - Stall Phem - 2013